LIFE COACHING

Meestal richt coaching zich op een specifiek aspect van iemands leven. Bij life coaching worden echter alle levensgebieden van de cliënt onder de loep genomen. Life coaching kan betrekking hebben op het gebied van relaties, communicatie, stress,
gezinsproblemen, persoonlijke en professionele ontwikkeling, loopbaanplanning en financiële planning, gezondheid en verliesverwerking. In zijn praktijk begeleidt John als life coach de cliënt bij processen die op dat moment haar/zijn leven belemmeren.

Life coaching is vooral gericht op het heden met focus op de toekomst. (Pijnlijke) gebeurtenissen in het verleden van de cliënt worden meegenomen voorzover deze actueel worden in het heden en de cliënt belemmeren in zijn ontwikkelings- en
transformatieproces.

Life coaching richt zich op bewustwording en het wakker maken van de eigen wijsheid en levenskracht van de cliënt. De life coach onderneemt samen met de cliënt deze ontdekkingsreis. De cliënt wordt bewust gemaakt van eigen waarden, kwaliteiten, talenten. Tegelijkertijd ondersteunt de life coach de cliënt bij het doorbreken van innerlijke weerstanden en vastgeroeste patronen, het loslaten van beperkende overtuigingen en het vrijmaken van blokkerende emoties. Een energetische behandeling kan dit proces versterken en versnellen. Hierdoor komt er ruimte voor het nieuwe.

Het onderzoeken van mogelijkheden van de cliënt en/of zingeving maken onderdeel uit van dit proces. Life coaching helpt de cliënt om dichter bij zijn essentie te komen en een diepere betekenis aan het leven te geven. Het geeft tevens ondersteuning bij het omgaan met en aanvaarden van moeilijkheden of onmogelijkheden. Door dit hele proces te doorlopen (her)vindt de cliënt haar/zijn innerlijke kracht en daarmee de mogelijkheden om een voor haar/hem betekenisvol en bevredigend bestaan te leiden in harmonie met zichzelf en de omgeving. Daarmee wordt de kwaliteit van leven verhoogd.