Universitaire opleiding en werk

John studeerde sociale geografie en psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De verschillende studies sloot hij af met het doctoraalexamen. Na zijn afstuderen werkte hij onder meer als sociaal wetenschappelijk onderzoeker, trainer/ docent in het gezondheidszorg onderwijs en als studentenpsycholoog aan de Hogeschool Utrecht.

In aansluiting op zijn werkzaamheden en persoonlijke ontwikkeling studeerde John vervolgens aan diverse opleidingsinstituten Natuurgeneeskunde (zie verder hieronder). Momenteel werkt hij in zijn eigen Natuurgeneeskundig (Energetisch) Therapeutische Praktijk Amaranth en is hij daarnaast onder andere als docent psychologie, communicatie en als supervisor verbonden aan Instituut CAM, een opleiding tot Complementair (Natuurgeneeskundig Energetisch) Therapeut, en aan de Academie voor Geestewetenschappen, beiden te Utrecht.

Spirituele ontwikkeling

Vanuit zijn Indische achtergrond was er in John's persoonlijke leven veel aandacht voor spiritualiteit. Zijn paranormale, genezende gave is waarschijnlijk in aanleg al vanaf zijn geboorte aanwezig geweest. Reeds als kind had hij spirituele ervaringen die naarmate hij ouder werd meer en meer zijn leven gingen bepalen. Deze ervaringen zijn een soort inwijding geweest die ertoe hebben geleid dat hij zich verder heeft ontwikkeld tot healer.

 

Beroepslicentie Natuurgeneeskundig Therapeut

In aansluiting op zijn werkzaamheden als docent bij Instituut CAM (het vroegere Het Johan Borgman College) en zijn persoonlijke, spirituele ontwikkeling studeerde John aan diverse opleidingsinstituten Natuurgeneeskunde en behaalde hij zijn beroepslicentie. Aan alle door de beroeps- en koepelorganisatie gestelde eisen betreffende erecode en kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van het beroep van Natuurgeneeskundig Therapeut is door hem voldaan. Hij is in het bezit van een CPION geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis (PsBK).

John is aangesloten bij de beroepsorganisatie LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen) en bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).