ZINGEVING, SPIRITUALITEIT EN LEVENSVRAGEN

Veel mensen hebben de behoefte om te praten over zingeving, spiritualiteit en levensvragen. Gebeurtenissen en omstandigheden in ons leven kunnen de aanleiding zijn ons te willen heroriënteren op het leven en de levenstaak die we daarin willen vervullen.

In zijn praktijk biedt John begeleiding aan cliënten met vragen op boven genoemd gebied. Daarbij kunnen vraagstukken rond grote thema’ s als leven en sterven, geluk, het opmaken van de levensbalans, ziekte, lijden, verdriet, dood en rouw aan de orde komen.