BEGELEIDING OMGAAN MET PARANORMALE ERVARINGEN

Paranormale ervaringen zijn heel persoonlijk. Daarbij gaat het over verschijnselen en waarnemingsvormen die niet met de normale zintuiglijkheid te verklaren zijn. Ze kunnen aangenaam maar tegelijkertijd ook verwarrend zijn of onprettige informatie met zich meebrengen waardoor iemand van zijn stuk kan worden gebracht.

Het kan zijn dat iemand geen moeilijkheden met zijn ervaringen ondervindt, maar dat het vooral zijn omgeving is die voor problemen zorgt. Dit omdat de omgeving niet altijd onderkent dat sommige ervaringen paranormaal zijn. Ze heeft er onvoldoende kennis over en soms wil men het ook niet onderkennen, omdat men het onzin vindt, of vreemd en eng.

In een gesprek hierover is het allereerst van belang na te gaan om wat voor soort paranormale
ervaringen het gaat: helderziendheid, voorspellende ervaringen, telepathie, uittredingen,
geestverschijningen enz.. En of er in het algemeen omstandigheden zijn waarin die ervaringen optreden. Dikwijls zijn het geen geïsoleerde gebeurtenissen. Paranormale ervaringen kunnen een onderdeel zijn van andere bijzondere ervaringen en processen die een mens kan doormaken.

Door middel van gesprekken hierover kan inzicht worden verkregen. Er kan worden gesproken over wat deze paranormale ervaringen voor de cliënt betekenen. En hoe bijvoorbeeld als ouder van een kind met paranormale ervaringen het best daarop gereageerd kan worden.

Het verwerken van paranormale ervaringen gaat over het algemeen niet van de ene op de andere dag. Het leren omgaan ermee is vaak een heel proces. Het zou mooi zijn als je als cliënt aan het eind van de gesprekken je een kader hebt kunnen vormen waarbinnen paranormale ervaringen naast allerlei andere menselijke ervaringen een plaats hebben gekregen. Aan de hand van de persoonlijke belevingen kan worden nagegaan hoe deze ervaringen en processen kunnen worden ingepast in het dagelijks leven en wat het toevoegt aan het ‘normale’ bestaan. Dat kan leiden tot meer bewustwording en een dieper besef van (zingeving aan het)Leven.