HOLISTISCHE VISIE

Alle vormen van complementaire zorg hebben een holistische mensvisie als uitgangspunt. In deze visie wordt de mens opgevat als een ondeelbaar geheel van lichaam, geest, ziel en energie. Er wordt vanuit gegaan dat ze in voortdurende wisselwerking met elkaar staan. Zij zijn van invloed op het ontstaan en het verloop van ziekten en op het herstellen ervan.

Complementaire zorginterventies zijn aanvullend op de curatief gerichte reguliere geneeskunde, die vooral klachten en symptomen wil verhelpen. Als healer vindt John het belangrijk om na te gaan wat de oorzaak is van de klacht en/of ziekte van de hulpvrager en wat er nodig is voor zijn helingsproces.

Helen gaat verder dan genezen. In een holistische benadering gaat het niet om het bestrijden van de symptomen van de aandoening maar om de behandeling van de gehele mens. Er wordt gewerkt op zowel het fysieke, emotionele, mentale als spirituele vlak om klachten of problemen te verminderen/te laten verdwijnen. Complementaire zorginterventies worden gekenmerkt door hun gerichtheid op het stimuleren van het natuurlijke zelfhelende vermogen van de persoon ten aanzien van zijn eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De praktijknaam Amaranth geeft de visie van John weer. Als bloeiende plant met een lange levensduur wordt op Griekse graven en beeldhouwwerken de Amaranth afgebeeld als symbool van onsterfelijkheid. Als symbool van eeuwige schoonheid nodigt de Amaranth ons uit het tijdloze in onszelf te (her)ontdekken. Door spanningen, angsten, klachten, verdriet en zorgen in onze hectische samenleving is het directe contact met die mooie, vredige kern veelal op de achtergrond geraakt. We kunnen dan geen verbinding meer voelen met het leven, met onszelf en onze omgeving.

Amaranth staat ook voor mogelijkheden van ontwikkeling en transformatie. Elk mens heeft de mogelijkheden om zichzelf te helen, in een helingsproces te herontdekken wie hij in essentie is. Als therapeut loopt John een eindje mee om u bij dit persoonlijke proces te ondersteunen en samen met u deze ontdekkingsreis te ondernemen. Het proces van helen bestaat zijns inziens uit het opheffen of verminderen van belemmeringen die een volledige verbinding met onszelf, onze omgeving en het leven in de weg staan. Daarmee wordt de kwaliteit van leven verhoogd.