(ENERGETISCHE) BEHANDELINGSVORMEN ALS COMPLEMENTAIRE ZORG

In zijn praktijk werkt John met (energetische) werkvormen van natuurlijk genezen zoals Healing Touch, Regenesis Touch, Quantum Touch, Therapeutic Touch, Homeopathie, Kruidengeneeskunde, Bach bloesemremedies, Edelsteentherapie en m.b.v. visualisatie. Daarnaast vindt hij het toepassen van de basisprincipes van een natuurlijke en gezonde voeding van belang.

De energetische therapie in Nederland is qua omvang de grootste onder de complementaire geneeswijzen. Naar schatting worden er jaarlijks 1,5 tot 2 miljoen behandelingen gegeven. De gebruikte behandelvormen worden gezien als complementair aan de reguliere gezondheidszorg. Zij ondersteunen de reguliere geneeskunde en vormen daar een aanvulling op. Met als doel het bevorderen van gezondheid. Er wordt vanuit gegaan dat de hulpvrager voor zijn klachten voorafgaande aan een energetische behandeling een arts heeft geraadpleegd. Complementaire zorginterventies worden gekenmerkt door hun gerichtheid op het stimuleren van het zelfhelend vermogen, op behoud en herstel van vitaliteit en zingeving.

Over het algemeen werkt de energetische therapie vanuit een ander mensbeeld en instrumentarium dan andere sectoren van de gezondheidszorg. Een belangrijk verschil is de overtuiging dat de mens, rondom zijn fysieke lichaam, wordt omgeven door een electromagnetisch veld. Deze aanname sluit aan bij vrijwel alle traditionele geneeswijzen.

Het persoonlijk energieveld bevat informatie omtrent het functioneren van het organisme. Een afwijkende ordening in dit energieveld in de vorm van blokkades of tekorten kan uiteindelijk tot fysieke en psychische klachten leiden en omgekeerd. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een teveel aan energie weg te nemen ontstaat er een toestand van energetische balans.

Zie verder: onder werkwijze.