WERKWIJZE ENERGETISCHE BEHANDELING

Bij een energetische behandeling zit je als cliënt op een stoel of lig je op een behandeltafel.
Voor een behandeling hoeft de cliënt zich niet te ontkleden. Allereerst meet de therapeut de
belangrijkste energiecentra (chakra’s) op. Daarna wordt een handscan uitgevoerd van het
hele lichaam en het elektromagnetische veld (aura’s). De therapeut tast met de handen, op
enige afstand van het lichaam, het energieveld van de cliënt af.

Vervolgens wordt met strijkende bewegingen langs het lichaam van de cliënt of door de
handen erop te leggen het energieveld geactiveerd. Door tekorten in het energieveld aan te
vullen en/of een teveel aan energie weg te nemen ontstaat er een toestand van (energetisch)
evenwicht. De energiebalans stimuleert op een krachtige manier het natuurlijk zelfhelend
vermogen, waardoor klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Ná de behandeling
meet de therapeut het energieveld en de chakra's opnieuw op om het effect van de
behandelinterventies vast te stellen.

In een nagesprek wordt besproken waar blokkades in het energiesysteem van de cliënt zijn
aangetroffen. Daarnaast is het van belang om te onderzoeken waarmee de klachten verband
houden, wat de achterliggende oorzaken zijn. Daarom vormen, voorzover mogelijk, inzichtgevende
gesprekken een onderdeel van de behandelingen. Tevens kunnen er praktische oefeningen en
adviezen worden gegeven ter ondersteuning van de behandeling. Tussentijds zal worden geëvalueerd
of er verandering en/of verbetering van het klachtenpatroon is opgetreden. Verdere behandelings-
mogelijkheden kunnen worden besproken. Het aantal behandelingen kan verschillen. Over het
algemeen zijn er meer behandelingen nodig bij langdurige of chronische klachten.