WERKWIJZE ENERGETISCHE BEHANDELING

Bij een energetische behandeling zit u op een stoel of ligt u op een behandeltafel. Voor een behandeling
hoeft u zich niet te ontkleden. Allereerst meet de therapeut de belangrijkste energiecentra (chakra's) op.
Daarna wordt een handscan uitgevoerd van het hele lichaam en uw energieveld. De therapeut tast met
de handen, op enige afstand van het lichaam, uw energieveld af.

Vervolgens wordt met strijkende bewegingen langs uw lichaam of door de handen erop te leggen
uw energieveld geactiveerd. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een teveel aan energie
weg te nemen ontstaat er een toestand van (energetisch) evenwicht. De energiebalans stimuleert op een
krachtige manier het natuurlijk zelfhelend vermogen, waardoor klachten verminderen of zelfs helemaal
verdwijnen. Na de behandeling meet de therapeut uw energieveld en de chakra's opnieuw op om het
effect van de behandelinterventies vast te stellen.

In een nagesprek wordt besproken waar blokkades in uw energiesysteem zijn aangetroffen. Daarnaast is
het van belang om te onderzoeken waarmee de klachten verband houden, wat de achterliggende oorzaken
zijn. Daarom vormen, voorzover mogelijk, inzichtgevende gesprekken een onderdeel van de behandelingen.
Tevens kunnen er praktische oefeningen en adviezen worden gegeven ter ondersteuning van de behandeling.
Tussentijds zal worden nagegaan of er verandering en/of verbetering van het klachtenpatroon is opgetreden.
Verdere behandelingsmogelijkheden kunnen worden besproken. Het aantal behandelingen kan verschillen.
Over het algemeen zijn er meer behandelingen nodig bij langdurige of chronische klachten.