De behandelwijzen die in de praktijk worden toegepast zijn o.a. op een of meer van de volgende vijf natuurgerichte principes gebaseerd:

1. ENERGIE

Alles in en om ons heen bestaat uit energie, het is de fundamentele basis van leven. Als een mens gezond is, stroomt de
energie vrij en evenwichtig om en door hem heen, zodat het hele organisme wordt gevoed. Ingeval van een lichamelijke en/of
psychische klacht is de energiestroom gestagneerd, ontregeld of verzwakt. Bij gezondheidsklachten zal daarom de energie in evenwicht moeten worden gebracht. Hoe beter de energiebalans, hoe beter ons organisme functioneert, hoe gezonder we zijn.

2. PRIKKELOVERDRACHT

Elk orgaan of weefsel in ons lichaam heeft prikkels nodig om goed te kunnen functioneren. Door invloeden van binnenuit of van buitenaf kan het lichaam te maken krijgen met een storing in de communicatie. Zonder goede prikkeloverdracht in het zenuwstelsel zal de communicatie in het lichaam worden belemmerd en zullen dientengevolge vele functies stagneren. Fysieke klachten en gebrek aan levenslust kunnen het gevolg zijn. De eerder genoemde behandelingsvormen zijn erop gericht de prikkeloverdracht op energetisch niveau te stimuleren en waar mogelijk te herstellen of te verbeteren.

3. DRAINAGE

Onze samenleving is van dien aard dat we ons dagelijks stoffelijk en geestelijk verontreinigen. Als we het hebben over geestelijke verontreiniging dan kunnen we vooral denken aan negatieve gedachten of overtuigingen t.a.v. onszelf of anderen en de daarmee verbonden emoties. Stoffelijke belasting kan ontstaan door drugs, drank, roken of ongezond eten. Ook kan er sprake zijn van geopathische belasting door aardstralen e.d. Het fysieke systeem kan zo overbelast raken. Afvoeren (drainage) van afvalstoffen is dan van belang. De eerder genoemde behandelwijzen kunnen helpen toxische belastingen zowel in geestelijke als stoffelijke vorm te verminderen.

4. VOEDING

Een zo natuurlijk mogelijke en goede voeding is essentieel om het lichaam te voorzien van de benodigde vitamines en mineralen. Langdurige stress, ziekte of operaties of gewoon aanleg kunnen er echter voor zorgen dat men sommige voedingsstoffen sneller verbruikt of extra nodig heeft. Onze omgeving en onze psychische gesteldheid (o.a. belemmerende of negatieve overtuigingen en gevoelens) kunnen een negatieve invloed hebben op ons voedingspatroon.
Als er sprake is van een ongezond voedingspatroon dan kan dat op termijn resulteren in ziek worden. Ingeval van voedselallergie, of voedselintolerantie kan het lichaam direct al een reactie geven of ziek worden. Uiteindelijk kan het op de lange duur ongewenste chronische reacties teweegbrengen. Een gesprek hierover, bewustwording, het toepassen van de basisprincipes van een natuurlijke en gezonde/geschikte voeding kunnen helpen om hierin verbetering aan te brengen.

5. LEVENSKUNST

Voor veel mensen is het moeilijk om ziekmakende processen zelfstandig tot verandering te brengen. Vaak zijn er vele signalen voorafgegaan aan ziekte, signalen die eerder zijn genegeerd. Belangrijk is dat de hulpvrager zich bewust wordt van de oorzaken van zijn klachten of aandoening. Door bewustwording ervan kan hieraan worden gewerkt en kan het tot heling van de persoon leiden.

Fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden enhebben invloed op elkaar. Het is daarom belangrijk om, naast de fysieke gesteldheid, ook de emoties, denkpatronen en het spirituele bewustzijn van de hulpvrager in ogenschouw te nemen. Levensvragen, gebeurtenissen en omstandigheden kunnen bovendien de aanleiding zijn zich te willen herbezinnen op het leven en de levenstaak die we daarin willen vervullen.